-- == Westergård == --

Sköld: I silver en blå balk belagd med en kavle av guld och åtföljd ovan av ett rött ankarkors.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.

Hjälmprydnad: Ett uppstigande lodjur av guld med röd beväring, i höger tass svingande ett svärd av silver med blått fäste 

Westergård

 Mail till  

 EURid home page